Uwaga na imiesłowy!

Imiesłowy to formy czasownika, które sprawiają użytkownikom języka wiele trudności. Problemy mają zarówno uczniowie klas 7 szkoły podstawowej, licealiści, jak i dorośli. Wiele wątpliwości dotyczy pisowni „nie” z imiesłowami, ale również posługiwania się konstrukcjami zawierającymi imiesłowowe równoważniki zdania (bardzo często można spotkać błędne sformułowania typu: Idąc przez most, wiatr zerwał mu czapkę).
O czym należy pamiętać?
1. Gdy stosujemy imiesłów przysłówkowy, należy pamiętać o tym,  że wykonawca czynności (podmiot)  w obu wypowiedzeniach składowych powinien być ten sam. Czytaj dalej Uwaga na imiesłowy!